Spitz Holunder


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Dětem vyhovovala sladká chuť, proto od nich získal druhou nejlepší známku, dospělým přišla nepřirozená ale ocenili alespoň praktickou plastovou láhev. Cenově je velmi přijatelný, má v sobě i nějaký ten vitamin C, nicméně obsadil dělené třetí místo v množství cukru obsaženého ve 200 ml nápoje připraveného podle instrukcí na etiketě (19,2 g).