všechny kategorie

Žitný chléb

BIO CELOZRNNÝ, chléb žitný 550g
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test chlebů

20.8.2018
2.7zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka v testu: 3,3
Rozhodujícím faktorem bylo senzorické hodnocení - chuti, vzhledu a vůně v souladu s mezinárodními ISO normami.

výrobce: Řemeslná Koláčkova pekárna, Janov nad Nisou
zakoupeno: BIO LETNÁ
pozn. chléb neobsahoval ani stopové množství akrylamidu, v přepočtu na kilogram je nejdražší