Med květový lesní


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Med

4.11.2015
2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

165,55 Kč/kg
Druh:květový
Země původu: směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES
Antibiotika: ano – chloramphenicol
Senzorika: 4
Vůně a chuť medu připomíná karamel.
Barva odpovídá deklarovanému druhu medu.
Hodnota antibakteriální látky chloramphenicol je nízká a Evropská komise takovou odchylku povoluje.
Chloramphenicol se totiž může z půdy dostat do rostlin a v malém množství i do medu.
V kvalitativním srovnání s ostatními medy ale tento propadá, neboť ostatní ani malou stopu antibiotik nemají.
Bohužel se nedá s určitostí zjistit, zda antibiotika pochází z půdy nebo od léčených včelstev ze zemí EU nebo mimo ně.