Koldokol Černý bez sirup


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Svou charakteristickou chuť získal díky třtinovému cukru. U dětí i dospělých v chuti obsadil sice poslední příčku, ale ve zbylých hodnocených parametrech si vedl nadprůměrně, tzn. relativně málo cukru, zajímavá chuť, bez přídatných látek, obsahem vitaminu C patří do horní části tabulky.