Kitl Syrob bezový


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
4.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Má sladší chuť, čímž si získal přízeň dětských hodnotitelů, a je příjemně cítit po černém bezu. Všechny ostatní testované vzorky pak převálcoval obsahem vitaminu C. Připravíme-li si finální nápoj, ve 200 ml sklenici nás čeká 9,9 mg.