Globus Bezový květ


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
3.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

18,5 g cukru v 200 ml sklence nápoje, žádný vitamin C, aroma. Málo cítit po bezu, hodně sladký i nepřiměřené množství kyselé složky způsobilo, že výsledek opravdu nepůsobí harmonicky. Levný (dělené druhé místo).