Boni jogurt bílý light


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Light jogurty

7.1.2015
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

3,93Kč/100ml
Dle etikety:
Energetická hodnota:186kJ
Obsah tuku:nejvýše 0,1%
Dle laboratoře
Energetická hodnota: 169kJ
Obsah tuku :méně než 0,1%
Senzorické hodnocení:2,2
Uvolněná syrovátka, písková struktura
Průměrné hodnoty.
Dle analýz jogurt s nejnižší energetickou hodnotou.

Hodnocení Blesku:2
Dobrá chuť, nízká cena.
Spolu s Basic nízkotučným jogurtem je nejlevnějším z testovaných výrobků, navíc dostal v hodnocení senzorické laboratoře druhé místo.
Na obale neuvádí ve výživových hodnotách celkový obsah cukru, přitom se nemá za co stydět, protože cukru obsahuje ze všech jogurtů nejméně (2,76g). Podle nařízení EU by od 13. prosince 2015 měl výrobce uvádět i celkový obsah cukrů.
Vzhledem k tomu, že byl jogurt ale vyroben před tímto datem přimhouříme oči.