YO! Černý bez


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Tento produkt v sobě, jako jediný, nese dva stabilizátory: arabskou gumu a ester glycerinu pryskyřice borovicového kořene. Vitamin C nemá žádný. Dětem přišel překvapivě příliš sladký, přestože se se 17,4 g cukru na 200 ml hotové šťávy řadí "až" na 6. místo, dospělí ocenili spíše vzhled a praktické balení než obsah.