Stephans Bräu


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Citrusové pivní mixy

3.8.2018
2.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka testu: 3,4
Výsledky jsou odrazem senzorického hodnocení.

Výborná barva, kalný vzhled. Chuťově mdlý - nevýrazný říz, trochu více nahořklý, celková vůně ne příliš příjemná. Oceněna byla optimální sladkost a lze konstatovat, že byl nejméně kyselý. Tento nápoj dopadl v testování nejhůře.