IKEA Dryck & Fläder


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Nevýrazná vůně, sladší chuť jen nepatrně bezová-vynikají spíše tóny citrónu. Skleněná láhev je tvarově typická pro řetězec IKEA. Cenově spadá do průměru, obsahuje nepatrné množství vitaminu C a ve 200 ml nalezneme druhé nejvyšší množství cukru (20,4 g).