d´arbo Blütensirup


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Výrobek z rakouské rodinné firmy byl nejdražším a také nejsladším z testovaných - ve 200 ml nápoje přijmete cca 6 kostek cukru (24,8 g). V popředí se drží díky absolutnímu vítězství u dětských hodnotitelů, skutečnosti, že nevyužívá přídatné látky, i relativně dobrému obsahu vitaminu C.