Belvoir Elderflower


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Vítěz testu! Pomohlo mu k tomu jak druhé nejlepší hodnocení dospělých, tak druhý nejmenší obsah cukru. Má pěkné praktické balení. V chuti nad bezem převažují tóny citrónu.