Báťkův bylinný sirup bezový


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
4.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Přestože u dětí chuťově moc nebodoval, k celkovému dělenému třetímu místu mu dopomohlo druhé nejvyšší množství vitaminu C (3,2 mg ve 200 ml) a prvenství co se týče cukru "pouhých" 6,4 g v přepočtu na 200 ml sklenku hotového nápoje (ředěno vždy dle instrukcí od výrobce).