Albert Excellent bezový květ


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezových sirupů

26.3.2019
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku ovlivňují: obsah a složení cukrů (30%), hodnocení dospělých (25%), praktická zkouška (15%), hodnocení dětí (15%), obsah přídatných látek (10%) a obsah vitaminu C (5%).

Chuťově bodoval u dětí jasným druhým místem, u dospělých spadal do průměru...než bez v něm cítili gumové medvídky. Má třetí nejvyšší obsah cukru a naopak nulovou hodnotu u vitaminu C.